www.dat18.ro
DISSENT AND TOLERATION IN HABSBURG TRANSYLVANIA
www.dat18.ro
DISSENT AND TOLERATION IN HABSBURG TRANSYLVANIA
  • Baza de date

Căutare rapidă
Explorează baza de date
Caută pe hartă
Căutare rapidă
Explorează baza de date
Caută pe hartă

Folosirea bazei de date

Un instrument prosopografic

Construirea unei biografii colective a dezacordului religios a reprezentat una din țintele principale ale proiectului DaT18. Pentru a reda relevanță frânturilor de existență conținute în sursele edite și de arhivă referitoare la contestatarii ortodocși ai unirii ecleziastice din anii 1740–1760, detaliile disparate au trebuit adunate într-o bază de date relațională, urmând un parcurs laborios de identificare, înregistrare, uniformizare și normalizare a datelor. În această etapă de început am privilegiat informațiile privitoare la preoții eparhiei ortodoxe a Transilvaniei, estimați la circa 1500 de persoane, în încercarea de a explica nașterea acestui grup social și eventualele sale origini în anii tensiunilor religioase. Recuperarea carierei lor a fost posibilă grație serialității surselor păstrate, ei făcând obiectul a trei eforturi statistice succesive în anii ce au urmat numirii ca episcop a lui Dionisije Novaković (1762–1767). Informațiile vor fi treptat completate prin integrarea mărturiilor recensămintelor fiscale, ca și a anchetelor care i-au vizat pe laicii aflați în fruntea mișcării de opoziției. Rezultatele pot fi vizualizate prin interfața disponibilă pe această pagină, care face posibilă interogarea bazei de date folosind căutarea după un cuvânt-cheie sau prin navigarea prin tabelele care o compun.

O discuție extinsă pe marginea categoriilor de surse ce stau la baza abordării mele și a problemelor specifice pe care ele le ridică, precum și a soluțiilor tehnice folosite pentru dezvoltarea bazei de date a apărut în numărul 1/2020 al revistei Studia UBB Digitalia și poate fi accesată la următorul link: https://doi.org/10.24193/subbdigitalia.2020.1.04.

Într-o primă încercare de a pune în valoare înregistrările din baza de date, analiza statistică a fost folosită pentru a obține o imagine mai clară asupra ascensiunii clerului ortodox la mijlocul secolului al XVIII-lea, conducând la publicarea unui articol în numărul 1/2021 al revistei Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, disponibil aici: https://doi.org/10.29302/auash.2021.25.1.6.

Vă sunt recunoscător pentru semnalarea oricăror erori sau pentru trimiterea sugestiilor dumneavoastră folosind instrumentele descrise în pagina de Contact.

Cum să efectuezi o căutare rapidă?

Căutarea rapidă presupune introducerea unui cuvânt-cheie în căsuța de căutare și apăsarea butonului care descrie cel mai corect termenul indicat pentru căutare. Acesta poate fi numărul unic de evidență al persoanei identificate în tabelele bazei de date (DaT18ID), prenumele și numele în varianta uniformizată (First Name; Last Name), numele în forma sub care apare în documente (Recorded Name), categoria și data aproximativă a evenimentului în care a fost implicată o anumită persoană (Event Type; Event Year), precum și toponimul asociat, în oricare din variantele actuale oficiale din limbile română, maghiară și germană (Location RO; Location HU; Location DE). Pentru o navigare ușoară, asigurați-vă că browser-ul dumneavoastră nu blochează ferestrele de tip pop-up și redirecționările provenite de la acest website.

Cum să folosești funcțiile avansate de explorare a bazei de date?

Navigarea în interiorul bazei de date deschide posibilități de interogare noi și mai aprofundate. Fiecare din cele șase tabele existente (Person Details; Personification; Event Details; Master Event; Source Details; Location Details) permite efectuarea unei căutări avansate prin datele pe care le conțin, inclusiv cu folosirea de operatori de tip boolean pentru a restrânge sfera rezultatelor. Pentru a folosi acest instrument este suficient să apăsați pe pictograma căutare din colțul din dreapta sus al ecranului și să selectați câmpul de introducere al termenului de căutare, precum și să definiți condițiile dorite. Se va afișa o listă de rezultate sub formă de tabel, de unde, cu un dublu click, puteți deschide vizualizarea detaliată pentru fiecare intrare în parte, având descrierea completă și trimiterea către intrările aflate în relație, fie pe aceeași pagină sau ca link-uri evidențiate care se activează printr-un nou click.

Cum să efectuezi o căutare folosind harta?

Harta permite căutarea după conținutul aflat în relație cu un loc anume printr-un simplu click pe punctul albastru care marchează poziția sa, pentru a deschide o fereastră nouă care conține informații despre persoanele active acolo de-a lungul perioadei care este acoperită de baza de date. Totuși, rețineți că interogarea rezultatelor a fost setată să extragă o mostră limitată din informațiile disponibile în tabelele Personification, Person Details și Location Details și că ea nu poate înlocui o explorare completă a bazei de date. Pentru a naviga în interiorul hărții, puteți face scroll pentru a mări sau micșora scara și puteți folosi butonul Home pentru a reveni la o imagine centrată sau butonul Grab pentru a selecta doar o porțiune din hartă pentru mărire.

Georeferențierea a fost realizată prin importarea setului de date relevante din indexul geografic GeoNames.org și legarea lui la așezările din tabelul Location Details. Cu toate că au fost făcute toate eforturile posibile pentru identificarea localităților dispărute, atribuirea coordonatelor GPS corecte și rectificarea erorilor prin verificarea amplasamentului real pe hărțile contemporane și cele de secol XVIII, anumite inexactități pot fi încă prezente, în principal din cauza calității datelor importate din indexul geografic.

Citarea informațiilor din baza de date

Rezultatele căutării pot fi citate folosind abrevierea numelui proiectului (DaT18), urmată de indicarea numărului unic de evidență asociat persoanelor și/sau evenimentelor înregistrate în baza de date. Toate înregistrările privind un individ sunt grupate folosind un cod unic, DaT18ID. Utilizați acest indicativ pentru a trimite la o persoană existentă în baza de date (de exemplu: DaT18, DaT18ID 768). În mod similar, toate evenimentele unice în care au fost implicate una sau mai multe persoane au primit un număr propriu, înscris în câmpul EventID. El trebuie folosit pentru a cita detaliile unei întâmplări anume (de exemplu: DaT18, EventID 768). De asemenea, fiecare apariție diferită în surse a aceluiași personaj, cu detaliile aferente, a primit o intrare separată pe baza unui cod unic, asociat câmpului PersonID. Acesta din urmă poate fi citat când doriți să vă referiți la detaliile particulare reținute în legătură cu un individ, iar nu la întreaga lui activitate (de exemplu: DaT18, PersonID 768).