www.dat18.ro
DISSENT AND TOLERATION IN HABSBURG TRANSYLVANIA
www.dat18.ro
DISSENT AND TOLERATION IN HABSBURG TRANSYLVANIA
  • Dezacord și toleranță în Transilvania habsburgică

Bun venit la DaT18


Dezacord și toleranță în Transilvania habsburgică: O istorie socio-politică a protestelor ortodoxe (anii 1740–1760) este un proiect postdoctoral finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și dezvoltat în cadrul Universității din București. Proiectul are ca obiectiv studierea bazelor sociale și a înțelesului politic al disputelor religioase care au afectat Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-lea, ca urmare a fracturii intervenite în sânul comunității românești între opțiunile confesionale divergente greco-catolică și ortodoxă. În vreme ce protestele religioase ale epocii au făcut obiectul unor studii amănunțite în ultimul secol, istoricii au ieșit foarte rar din cadrul de confruntare pe care îl transmit documentele cu care lucrează pentru a observa cine au fost cei care s-au opus unirii cu Roma și cu ce mijloace. Această lacună în cercetare va fi îndreptată printr-o analiză prosopografică a disidenței ortodoxe și o investigație paralelă asupra limbajului politic și a practicilor organizaționale ale acesteia.